Samahan si Agnes Bailen

Flag

SUMAMA SA LABAN!

[Call For Volunteers]
Agnes Bailen For Senator Movement

Maraming salamat sa iyong interes na magboluntaryo para sa ating layunin na ibalik ang kakayahan at prinsipyo sa senado.

Ang kampanyang ito ay binubuo lamang ng bolunterismo kaya malaking bagay na para sa akin na nandito ka. Sa mga tulad mo lamang ako umaasa na kahit parang suntok sa buwan ang ating hangarin, hindi ito imposible. Sana ay mahikayat ka ng adhikain natin na magkaisa muli ang bansa at iballik ang pamamahala sa taumbayan.

Paano mo nais magboluntaryo? (Pumili ng isa o higit pa)Sun