Magbigay

Flag

SUMAMA SA LABAN!

Magbigay Sa Kampanya

They say that you need billions of pesos to win an election. Let us prove them wrong!
Ayon sa Omnibus Election Code, as amended by RA 7166, ang isang independent candidate na katulad ko, ay mayroong campaign spending limit na Php 5.00 o limang piso bawat botante.

Hindi po tayo bibili ng boto!
Sa halip, ipapaalala natin na sa Artikulo 2, Seksyon 26 ng Saligang Batas, ginagarantiya ang pantay o equal access to opportunities for public service. Binibigyan nito ng pagkakakataong lumahok sa pampublikong serbisyo ang isang mamamayan

Hindi po ako galing sa isang political dynasty, kaya po ako ay taos pusong humihingi ng inyong suporta. Kung kayo ay isang Filipino citizen, maaari kayong mag-ambag sa ating kampanya.

Donation Methods:


+639668832388


agnesbailensasenado22@gmail.com


Please send us your proof of donation.

Minimum of Php 5.00

Please attach screenshot of proof of transaction with reference number


Sun